Леся Украинка, 1871 - 1913 — Выдающаяся украинская писательница и поэтесса.

Леся Украинка

Выдающаяся украинская писательница и поэтесса
(Обновление сайта происходит по вторникам и четвергам.
Украинская версия сайта в процессе разработки)
  [ Комерческие ссылки: ]

Світлана КОЧЕРГА

КОРІННЯ САКСІФРАГИ

(Оповідання Лесі Українки "Над морем" крізь призму онтологічної поетики) У статті розглядається взаємозв'язок Лесі Українки з Ялтою, де поетеса прожила понад два роки і написала ряд творів. Перцепція кримського курорту осмислюється шляхом інтерпретації образів оповідання Лесі Українки "Над морем" (1898). За допомогою засобів онтологічної поетики автор доводить, що Ялта перестала бути для поетеси чужиною, оскільки оповідання дає можливість простежити процес укорінення поетеси на кримській землі. Оповідання Лесі Українки співставляється з творами А.П.Чехова і Т.Манна.

В статье рассматривается взаимосвязь Леси Украинки с Ялтою, где поетесса прожила более чем два года и написала ряд произведений. Перцепция крымского курорта переосмысливается путем интерпретации образов рассказа Леси Украинки "Над морем" (1898). С помощью приемов онтологической поезии автор доказывает, что Ялта перестала быть для поетессы чужбиной, поскольку рассказ дает возможность проследить процесс укоренения поетессы на крымской земле. Рассказ Леси Украинки сопоставляется с произведениями А.П.Чехова и Т.Манна.

The feed-back of Lessya Ukrayinka and Yalta is studied in this article. The poetress lived there more than two years and wrote some works. The crimean resort perception is realized in a new way by the images` interpretation of Lessya Ukrayinka`s story " Above the Sea" (1898). With the means of onthologica lpoetry the author proves the fact, that Yalta has ceased its being a foreign part for her therefore the story gives us an opportunity to follow the poetress` inrooting on the crimean land. Lessya Ukrayinka`s story is compared with some works by A. Chekhov and T. Mann.

"Любов часто потаємна, в тому числі й любов до якогось міста" [1:571] - констатував Альбер Камю у книзі "Шлюби". І ще одна цитата з цієї книги: "Відчути себе невіддільною частиною землі, полюбити деяких людей, знати, що є місце, де серце завжди знайде супокій - це вже немала підпора для одного людського життя" [1:573].

Леся Українка була приреченою недугою на безкінечну мандрівку в пошуках підсоння. Подорож стала суттю її життя, навіть відхід за його грань вона уявляла як продовження мандрівки: "...буду просуватись все далі і далі на південь, і там десь зникну, як легенда..." [7:277] Ялта - одне з небагатьох міст, куди поетеса поверталась неодноразово і не без бажання, навіть планувала тут поселитись назовсім, коли побралася з Климентом Квіткою. Але і від цих планів змушена була відмовитись, оскільки лікарі порадили їй негайно змінити клімат. Наприкінці ХІХ Леся Українка провела в Ялті, не виїжджаючи, чотири пори року. Вперше і востаннє так надовго вона відірвалась від сім'ї, дружню, турботливу атмосферу якої вельми цінувала.

Ялту вибрала сама. "В інших містах не хочу..." - читаємо в одному з її листів. І далі: "Се перший раз, що я їду на лічення з охотою..." [6:368-369] Епістолярна спадщина поетеси дозволяє певною мірою проникнути у її внутрішній світ - досить закритий від сторонніх поглядів. Які ж відгуки знаходимо в листах Лесі Українки про Ялту?

Після хвилі мажорної гами "під впливом сього повітря і моря", домінують пронизливо-мінорні мотиви. "Нема що казати, сторона ця хоч людьми зневажена, та богом не забута, коли б тільки не була така чужа... [6:371-372] - пише вона до матері. До Людмили Драгоманової: "Добре було б тепер бути з вами, а не тут у сій чужій-чужій Ялті..." [6:420]. До Івана Франка: "...посилаю вірші, не здивуйте з їх монотонності, адже я тут "на засланні", а вкупі зо мною і моя муза!" [6:412] Однак є в неї і рядки, насамперед поетичні, у яких звучить опосередкована вдячність Ялті.Обратите внимание:
Забудьте о том, что ремонт может быть сложным, неприятным или проблематичным. Доверьте свои заботы профессионалам! Ремонт квартир и офисов, капитальный и косметический ремонт, евроремонт и дизайн квартир – и это далеко не полный спектр услуг, легко выполняемый нашими специалистами. Обращайтесь к нам – подарите своей квартире новый облик!
[ Полезные ссылки: ]


[ ]