Леся Украинка, 1871 - 1913 — Выдающаяся украинская писательница и поэтесса.

Леся Украинка

Выдающаяся украинская писательница и поэтесса
(Обновление сайта происходит по вторникам и четвергам.
Украинская версия сайта в процессе разработки)
  [ Комерческие ссылки: ]

Олександр ГУБАР

ПОЕТИКА ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ "БОЯРИНЯ"

Посиленню драматизму служать промовисті тропи-метафори, епітети: "Нас доля так уже скарала тяжко; а ми несли кайдани невидимі; нас важка, страшна душила змора".

ОКСАНА (спокійніше й лагідніше, ніж досі)
Так, се правда.
Але ніхто сього не зрозуміє,
поки ми живі.
Отже, треба вмерти.

На її думку, Степан довше проживе, і передасть родині і братчикам її заповідь. З гострою тугою Степан відповідає: "Ой, краще б я тобі таке казав!" Слова Оксани сприймаються як програма життя не тільки самого Степана:

Борцем не вдався ти,
та після бою
подоланим подати
пільгу зможеш,
як ти не раз давав...
На бойовиську
не всі ж померли,
ранених багато...
поможеш їм одужати, то, може,
колись там... знов
зібравшися до бою,
вони тебе згадають
добрим словом...
а як і ні - не жалуй, що поміг.
(Сидять якийсь час мовчки, обнявшись).

Отже, це вже розв'язка драматичної поеми. Долі героїв, усі кон-флікти, колізії вирішені.

Сонце вже навзаході. Оксана, спираючись на руку Степанову, іде до будинку. Не доходячи рундука, спиняється і обертається, дивлячись на західне сонце, що вже зникає за обрієм.

ОКСАНА
Добраніч, сонечко!
Ідеш на захід...
Ти бачиш Україну - привітай!

На цій високій, сповненій глибокого ліризму, сердечної спові-дальності ноті завершується твір. Дворядкове риторичне звертання до України сприймається як афоризм, сповнений патріотичного змісту, вираженого в яскравій, гранично стислій формі. У цій поетичній клітині тонко поєдналися зорове і музичне начало. На зорове сприйняття образності афоризму орієнтують і лексема-світлоносій "сонечко", і вражаюча динамічна метафора - "сонечко! Ідеш на захід..." "Ти бачиш Україну". Музичне ж начало постає не тільки в ритмічній структурі афоризму, вираженого п'ятистопним ямбом, а й в інтонаційності - то в розмовній, то оповідній, то в спонукальній. Через дворядок проходить шість разів асонований звук А.

Отже, розгляд різних аспектів поетики драматичної поеми "Бояриня" засвідчує багатогранність новаторських пошуків, майстерності, неповторності і яскравості могутньої мистецької індивідуальності Жанни д'Арк української поезії, як назвав Лесю Українку закоханий в її творчість великий Максим Рильський.

газета "Кримська світлиця" вересень-жовтень 2004 р.


[ Полезные ссылки: ]


[ ]