Леся Украинка, 1871 - 1913 — Выдающаяся украинская писательница и поэтесса.

Леся Украинка

Выдающаяся украинская писательница и поэтесса
(Обновление сайта происходит по вторникам и четвергам.
Украинская версия сайта в процессе разработки)
  [ Комерческие ссылки: ]

Олександр ГУБАР

ПОЕТИКА ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ "БОЯРИНЯ"

На думку О. Онуфрієнко "драматургія Лесі Українки трагічна - її герої гинуть. І це все відповідає тій основній ідеї, яка закладена Лесею Українкою, - перемогти або загинути, адже в боротьбі за волю й торжество вищої людяності завжди приносилися жертви". "А боротьба Лесі Українки за відродження вільної гордої людини, патріота своєї знедоленої Вітчизни, була, справді, подвигом". Трагедія особистості Оксани і трагедія України має глибокий філософський зміст, схиляє до роздумів про суть буття.

Спробу узагальнююче окреслити поетику Лесі Українки в драматичних творах і в тому числі в драматичній поемі "Бояриня" при вивершенні жіночих постатей зробив Лукаш Скупейко. Дослідник має рацію, стверджуючи, що "жінки в нашої поетки - це носії найглибших думок, почуттів, не зациклюються на собі , не замикаються в особистій емоційній тілесній, інтелектуальній шкаларущі, а постійно намагаються подолати власну суб'єктивну обмеженість, зокрема й специфічно жіночу". Як і чоловічі образи, "вони постають як характери, які силою свого духу і переконання можуть стати супроти всього людства, супроти цивілізації, стати, якщо хочете, поруч або й над Месією. Міріам, Кассандра, Тірца, Мавка, Прісцілла, Оксана - це трагічні постаті. Зрештою тому й трагічні, що здатні на такі почуття і на таке духовне прозріння".

Л. Скупейко підкреслює, що "шукати в цьому якогось специфічного жіночого, феміністичного підтексту немає жодних підстав та й потреби. Це - образи створені жінкою, і, зрозуміло, ніщо жіноче їм не чуже". Фемінізм як суспільну рівноправність поетеса вважала аксіомою. Драматична поема "Бояриня" написана білим віршем, вільним від римування, характерним для поетичної драматургії.

Білий вірш у драматургії вперше був використаний ще попередником В. Шекспіра Крістофером Марло. З великим успіхом застосував його В. Шекспір, Дж. Мільтон, Й. В. Гете, О. Пушкін, І .Кочерга та ін. В трагедіях, героїчних драмах використовується п'ятистопний ямб, який "позбавлений рими, набуває гнучкої та природної інтонації". П'ятистопним ямбом скористалася Леся Українка у "Боярині" і в інших драматичних поемах. Ритмомелодика "Боярині" побудована на засадах силабо-тонічної системи. Вірш астрофічний. Наскрізно перейнятий розмовною мовою, що зумовлено діалогічною структурою драматичної поеми. У "Боярині" свої особливості має поетичний синтаксис, звукопис, по-своєму майстерно збагачена поетика твору традиціями народнопоетичної словесної творчості. Наявні вкраплення публіцистичності. В поемі не знайти вражаючих ефектністю символів та тропів. Вона увійшла в історію новітньої української літератури вершинним твором в новаторському, глибинно естетичному осягненні проблеми долі України, її народу під колоніальним гнітом російського самодержавства. Виражена естетично досконало ідея української ментальності, гуманістично величного національного характеру з його прагненням до волі, самовиявлення та розвитку.

Уже наголошувалося, що в "Боярині" домінуючим є п'ятистопний ямб. Але для вирішення естетичних завдань, розкриття складності і своєрідності індивідуальностей героїв, їхніх характерів, внутрішніх духовних, психологічних рис, динаміки думок, настроїв, драматизму переживань обмежитись лише домінуючим розміром п'ятистопного ямба, що прекрасно розуміла поетеса, не обійтися. Тому вона знаходила вихід в зверненні до логаедності - вживання змішаних розмірів. У поемі натрапляємо на змішування ямбічних, хореїчних, дактилічних стоп і амфімакра, дактиля та інших.

Уже на початку твору маємо приклади поєднання різностопних рядків:
МАТИ. Оксано, де ти?
ОКСАНА. Ось я йду, матусю.

Перший рядок - мова матері - рядок двостопного ямба. Другий рядок - мова Оксани - рядок тристопного хорея. Але цікаво, що в поєднанні цих різностопних рядків "ОксАно, дЕ ти? - Ось я йдУ матУсю." утворилася ритмічна єдність п'ятистопного ямба.

Показовим прикладом є діалогічна партія значного козака з старшини, батька Оксани - Олекси Перебійного.

ПЕРЕБІЙНИЙ
Про них ти не турбуйся.
Підкоморій
Їх запросив на бенкет, а тебе
Я випрохав до нас:
"Я сам, кажу їм,
Щось недугою трохи, то не можу
На бенкетах гуляти, а Степана,
По давній приязні до його батька,
Хотів би пригостити в себе в хаті
Він молодик, йому ще не пристало
На бенкети великі учащати".
Боярам, видко, вже запах медок
Та варенуха, отже, роздобрились
Та й мовили: Нехай собі парнішка
Сидить у тебе хоч і до від'їзду.
Навіщо він нам здався.

В рамках п'ятистопного ямба білого вірша вільно себе відчуває жива розмовна мова. На різних рівнях відчутне панування різноцвіття оповідної інтонаційності з її акцентаціями на подробицях зі сфери побуту (лексеми: бенкет, медок, пригощати, варенуха). В мовній партії Перебійного наявні іще й інші лексеми та вирази зі сфери розмовності. Про Степана він говорив старим боярам: Він молодик, йому ще не пристало на бенкети великі учащати (курсив мій - О. Г.).Обратите внимание:
Лучший дулевский, кузнецовский, гжельский, немецкий фарфор для Вашего дома. Изделия тонкого дизайна, потрясающей красоты и удивительной прочности Вы всегда сможете выбрать в Интернет магазине фарфора sov-far.ru.

Читаем красивые сказки на сайте "Энциклопедия сказки и притчи".
[ Полезные ссылки: ]


[ ]