Леся Украинка, 1871 - 1913 — Выдающаяся украинская писательница и поэтесса.

Леся Украинка

Выдающаяся украинская писательница и поэтесса
(Обновление сайта происходит по вторникам и четвергам.
Украинская версия сайта в процессе разработки)
  [ Комерческие ссылки: ]

Д. Новохатський

(м. Ялта)

Каталінон і дон Жуан - образи, взаємодія яких досить складна. Їм у драмі де Моліни протистоїть пара Ріпіо - Октавіо, пара добродіїв і поборників загальноприйнятої моралі. Ріпіо, судячи з його поведінки та реплік, любить свого господаря та завжди підтримує його дії. Тандем дон Жуана і Каталінона роздирають протиріччя. Каталінон, на перший погляд, виступає носієм авторської і - ширше - суспільної моралі. Безперечний відбиток і в тому, що сам автор, де Моліна, був ченцем. Каталінон постійно повторює фрази типу:

… Вы коварно и жестоко
Женщин губите, но, верьте,
В том раскаетесь по смерти… [8]
чи
… Время б малость
Вам сеньор, остепениться… [9]

Подібну функцію має і Сґанарель у Мольєра, який з набридливою постійністю повторює : "Ах, какому ужасному господину я должен служить" [10] або "Если бы в нем могла заговорить совесть" [11].

Може скластися враження про слугу дон Жуана як взірця поведінки, як голос розуму, що наставляє Жуана на правильну путь. Сприяють такому тлумаченню і деякі дослідники, які вважають, що Сґанарель - "Санчо Панса навиворіт" [12], а Марель називають слугу людиною, "яка має в собі стільки життя, що й Санчо Панса" [13]. Насправді подібність слуги дон Жуана до вірного зброєносця дон Кіхота примарна. Сганарелем Мольєра чи Каталіноном де Моліни керують лише відчуття власної вигоди (наприклад, крики Сганареля "Ах, мое жалованье, мое жалованье! [14]), а особливо страх. Декілька строф з Тірсо де Моліни дають змогу вважати, що "каталінон" - це закодоване чи зникле з сучасної мови слово зі значенням "боягуз". Поведінка слуги у Моліни повністю продиктована лише обережністю та тваринним страхом. Він каже такі визначальні слова:

…Вот и я боюсь, что кинет
Молнию в Каталинона
Вышний судия и мститель [15].

Крім того, виявляється, що Каталінон - лицемір і бабій. Саме він, тільки-но врятувавшись, намагається звабити Тисбею: "Дай обнять тебя, плутовка" [16], а після її відмови провокує дон Жуана збезчестити дівчину.

Виходить, що протистояння дон Жуана і Каталінона у сфері моралі - фікція, маска, якою прикривається копія свого хазяїна.

У драмі Лесі Українки мотив можливої покари не підіймається Сґанарелем взагалі, а ось в області відносин з жінками слуга явно протистоїть хазяїну. Це показує епізод в печері біля Кадікса; при появі ченця-жінки Сґанарель скрикує: "Щоб їх!" і виходить. Він негативно відноситься до способу життя Жуана, але не вважає себе вповноваженим наставляти його: "Ви не дитина, я при вас не ненька" [17]. Тому не можна погодитись з О. Рисаком, який писав: "І дон Ґуан О. Пушкіна і дон Жуан Лесі Українки малюють слуг (Лепорелло і Сґанарель) як своєрідних віддзеркалень своїх господарів" [18]. Така точка зору підійшла б Каталінону - лицемірному супутнику дон Жуана у де Моліни.

Аріядна Стебельська відносить Сґанареля до "рабських, духово пролетарських душ, що не здібні піднестися до понад фізичного світовідчування" [19]. Важко погодитись з такою думкою. Щодо "фізичного світовідчуття", то матеріалу замало, щоб так впевнено стверджувати цей факт, а ось "рабство" явно заперечується самим текстом драми. Час і місце дії Сґанареля дуже обмежені, але він встигає сказати:
... Я доказав би кращого лицарства,
Якби то я був пан, а ви - слуга [20],
яка свідчить явно не про рабську психіку Сґанареля.

Справжній раб - це Каталінон, який, як вже було сказано, не тільки всюди супроводжує хазяїна, але й наслідує його поведінку. Сґанарель Мольєра - це ще й придворний блазень, "слуга-паяц" [21].

Заслуга Лесі Українки саме в тому, що образ Сґанареля дистанціюється від свого господина, стає більш самостійним і чіткішим. С. Наумович писала, що його роль "розділена частково з Долорес (опис Жуанових гріхів), частинно субреткою Марікітою" [22].

На нашу думку, перша частина цієї цитати вірна, але з Марікітою у Сґанареля нема нічого спільного, а якщо шукати цій служці прототипів з іспанської чи української літератури, то це буде явно не Каталінон чи Сґанарель, а скоріш Селестина, бо вся роль Марікіти у сюжеті драми зводиться до елементарного звідництва.

Сґанарель у Лесі Українки, крім іншого, вперше осмілюється перечити дон Жуану. Він стає на бік Долорес, коли дон Жуан відмовляється від неї.

Показовий такий діалог:
Дон Жуан. Яку я гарну вигартував душу!
Сґанарель. Чию? Свою?
Дон Жуан. Ущипливе питання,
Хоч несвідоме!
Сґанарель. Думаєте, пане? [23]

В. Агєєва вважає, що Сґанарель промовляє це, "виконуючи традиційну для класичної драми функцію" [24]. Питання стоїть у тому, що має дослідниця за "традиційну функцію", бо, як сказано вище, Сґанарель Лесі Українки підкреслено нетрадиційний. Репліка Сґанареля, виходячи з нової конфігурації його образу, скоріш означає, що питання-таки свідоме. Це знов протиставляє слугу господарю. Поведінка Сґанареля справляє враження, ніби він осторонь спостерігає за наближенням пригод дон Жуана до розв'язки, але не робить нічого, щоб його зупинити. Такому враженню сприяє і його специфічний гумор.

Каталінон - справжній блазень, який постійно смішить публіку то своїм страхом перед всіма і усім, то псевдорозумними монологами на кшталт:
… Страшно море в непогоду,
Соли в нем довольно тоже.
Ну, зачем в него, о боже,
Влил ты не вино, а воду [25].

Своїм беззастережним міркуванням Каталінон органічно єднається з дон Жуаном.

Леся Українка залишила лише окремі риси традиційного комізму в образі слуги звабника. Відомо, що вона боялася схожості з "пошлими" водевілями свого часу, але не дарма Леся так цікавилася Шекспіром, про що писав Є. Ненадкевич, стверджуючи вплив "Макбета" на Лесину драму [за 26]. На нашу думку, образ Сґанареля має зв'язок з іншою трагедією Шекспіра, також непересічною - "Гамлетом", а точніше - з образом гробарів Офелії. Їхній чорний гумор цілком відповідає поведінці Сґанареля, коли той каже про шпагу дон Жуана: "Може, й шпага когось не варта" [27], а особливо тоді, коли хазяїн ловить його на підслуховуванні останньої розмови з Долорес, і дон Жуан шокований грубою відвертістю слуги.

Можливо, зміна характеру комічності Сґанареля пов'язана із зникненням такої риси в образі самого дон Жуана, і якщо раніш у цій сфері Каталінон і дон Жуан виступали як уособлення комічного тла всієї драми, то тепер ця риса для Сґанареля стає індивідуальною.

Таким чином, навряд чи Сґанарель є "психологічним відпряженням та дзеркалом комічності ідеалів центральних персонажів драми..." [28], бо якось непомітно ця комічність взагалі зникла в драмі Лесі Українки "Камінний господар".

Отже, в "Камінному господарі" Сґанарель є не третьорядним персонажем, як свідчить поширена серед дослідників думка, а образом з індивідуальними якостями і рисами характеру. Найкраще цю індивідуалізованість можна побачити у порівнянні з його традиційними попередниками - Сґанарелем Мольєра і особливо Каталіноном Тірсо де Моліни.

Відповідно до змін образів змінюються і сфери їхньої взаємодії: у Лесі Українки трансформується загальне комічне тло, що об'єднує дон Жуана і слугу в "El burlador de Sevilla", зникає протиставлення дон Жуана і слуги як голосу розуму і голосу розпусти, натомість у Лесі Українки Сґанарель протиставляється Жуанові у відношенні до жінок, тоді як у Моліни слуга переймав поведінку хазяїна. Водночас образ Сґанареля відривається від Жуана, індивідуалізується і стає повноправним учасником подій.

ЛІТЕРАТУРА
1.Байрон. Д. Г. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 1. - М.: Правда, 1981. - С.118.
2.Гуменюк В. Шлях до "Одержимої": Творче становлення Лесі українки-драматурга. Сімферополь: Таврія, 2002. - С.226.
3. Гозенпуд А. Поетичний театр. - К.: Мистецтво, 1947. - С. 9.
4.Наумович С. "Камінний господар" і "Дон Жуан" (Розділ із дисертації "Два Дон Жуани - французький і український")// Леся Українка. 1871-1971. Збірник праць на сторіччя поетки. - Філадельфія, 1971-1980. - С. 111.
5. Чорній Степан. Дон-Гуанівській мотив: Тірсо де Моліна, О.Пушкін, Леся Українка // Записки НТШ. Т.224. Праці філологічної секції. - Львів, 1992. - С. 122.
6. Там же. - С. 125.
7. Там же.
8. Молина Тирсо де. Севильский озорник или Каменный гость// Испанский театр XVI-XVII вв. (Библиотека мировой драматургии). - М.: Арт + N, 1996.- С. 341.
9. Там же. - С. 361.
10.Мольер. Полное собрание сочинений в 3-х т. Т. 2. - М.: Искусство, 1986. - С.112.
11. Там же.
12. Бордонов Жорж. Мольер. - М.: Искусство, 1983. - С. 193.
13.Наумович С. "Камінний господар" і "Дон Жуан" (Розділ із дисертації "Два Дон Жуани - французький і український") // Леся Українка. 1871-1971. Збірник праць на сторіччя поетки. - Філадельфія, 1971-1980.- С. 116.
14. Мольер. Полное собрание сочинений в 3-х т. Т. 2. - М.: Искусство, 1986. - С.160.
15. Молина Тирсо де. Севильский озорник или Каменный гость// Испанский театр XVI-XVII вв. (Библиотека мировой драматургии). - М.: Арт + N, 1996. - С. 389.
16. Там же. - С. 328.
17. Леся Українка. Зібрання творів в 12 т. Т. 6. - К.: Наукова думка, 1977. - С. 117.
18. Рисак О. У дзеркалі Дон Жуана (Мандрівний сюжет у по трактуванні Д.-Ґ. Байрона, О. С. Пушкіна та Лесі Українки)// Укр. мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000. - №2. - С. 57-61.
19. Стебельська А. Образи волі і рабства в драмах Лесі Українки// Леся Українка. 1871-1971. Збірник праць на сторіччя поетки. - Філадельфія, 1971-1980. - С. 212.
20. Леся Українка. Зібрання творів в 12 т. Т. 6. - К.: Наукова думка, 1977. - С. 117.
21. Бордонов Жорж. Мольер. - М.: Искусство, 1983. - С. 194.
22. Наумович С. "Камінний господар" і "Дон Жуан" (Розділ із дисертації "Два Дон Жуани - французький і український")// Леся Українка. 1871-1971. Збірник праць на сторіччя поетки. - Філадельфія, 1971-1980. - С.109-123. - С. 122.
23. Українка Леся. Зібрання творів у 12 т. Т. 6. - К.: Наукова думка, 1977. -С. 122.
24. Агєєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. - К.: Либідь, 1999. - С. 122.
25. Молина Тирсо де. Севильский озорник или Каменный гость// Испанский театр XVI-XVII вв. (Библиотека мировой драматургии). - М.: Арт + N, 1996. - С. 327.
26. Одарченко П. Леся Українка. Розвідки різних років. - К.: Видавництво М. П. Коць, 1994. - С. 123.
27. Українка Леся. Зібрання творів у 12 т. Т. 6. - К.: Наукова думка, 1977. - С. 122
28. Розумний Я. Від "Севільського ошуканця" до українського Дон Жуана// Слово і час. - 1993. - №6. - С. 27.Обратите внимание:
Производственная компания «Маргроид» представляет Вашему вниманию качественные полотенцесушители. У нас работают только высококлассные специалисты, задействовано новое и полностью автоматизированное производство, чтобы неустанно удивлять своего покупателя качеством и экономичностью выпускаемой нами продукции.
[ Полезные ссылки: ]


[ ]